Akademia Języka Angielskiego Perfect - Rabka - Zdrój

Akademia Języka Angielskiego Perfect 34-700 Rabka-Zdrój
ul. Podhalańska 4
tel. (0 18) 26 76 894
tel. 601 175 624
Sekretariat czynny: pn. - pt. w godz. 8.00-17.00 Kontakt z nami

Strona główna » Kształcenie językowe

Kształcenie językowe

Mówienie

Cele kształcenia:

 • rozwijanie interaktywnej komunikacji,
 • nauczenie udzielania i uzyskiwania informacji, umiejętności argumentowania, porównywania, wyrażania opinii i uczuć,
 • podnoszenie kompetencji językowej, płynności wypowiedzi, wzbogacanie słownictwa.

Techniki, które pomogą osiągnąć cele:

 • prezentacje,
 • wywiady,
 • dyskusje,
 • opisy obrazków,
 • negocjacje,
 • dialogi, monologi,
 • scenki,
 • projekty

Słuchanie

Cele kształcenia:

 • rozwijanie umiejętności niezbędnych do rozumienia i interpretowania różnych tekstów słuchanych,
 • zapoznanie uczniów z różnymi stylami i rejestrami językowymi, akcentami i dialektami,
 • rozwijanie różnorodnych strategii słuchania,

Sposoby osiągania celów:

 • testy ze słuchania

Pisanie

Cele kształcenia:

 • wprowadzenie do różnych form i typów tekstów: opis, opowiadanie, list
 • tworzenie tekstu,
 • rozwijanie umiejętności tworzenia poszczególnych form

Sposoby osiągania celów

 • tworzenie poszczególnych form (na zajęciach i w domu)
 • prezentacje multimedialne
 • pisanie prac na wybrane tematy

Czytanie

Cele kształcenia:

 • czytanie ze zrozumieniem ogólnego znaczenia tekstu (czytanie ze zrozumieniem szczegółowych informacji i komunikatów),
 • rozszerzenie zasobu posiadanego słownictwa

Sposoby osiągania celów

 • czytanie ze zrozumieniem i analizowanie różnorodnych tekstów pochodzących z podręczników, czasopism, gazet, stron internetowych, itp.)
 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających umiejętność czytania ze zrozumieniem: uzupełnianie luk, dopasowywanie.