Akademia Języka Angielskiego Perfect - Rabka - Zdrój

Akademia Języka Angielskiego Perfect 34-700 Rabka-Zdrój
ul. Podhalańska 4
tel. (0 18) 26 76 894
tel. 601 175 624
Sekretariat czynny: pn. - pt. w godz. 8.00-17.00 Kontakt z nami

Strona główna » Kształcenie językowe

Kształcenie językowe

Mówienie

Cele kształcenia:

  • rozwijanie interaktywnej komunikacji,
  • nauczenie udzielania i uzyskiwania informacji, umiejętności argumentowania, porównywania, wyrażania opinii i uczuć,
  • podnoszenie kompetencji językowej, płynności wypowiedzi, wzbogacanie słownictwa.

Techniki, które pomogą osiągnąć cele:

  • prezentacje,
  • wywiady,
  • dyskusje,
  • opisy obrazków,
  • negocjacje,
  • dialogi, monologi,
  • scenki,
  • projekty

Słuchanie

Cele kształcenia:

  • rozwijanie umiejętności niezbędnych do rozumienia i interpretowania różnych tekstów słuchanych,
  • zapoznanie uczniów z różnymi stylami i rejestrami językowymi, akcentami i dialektami,
  • rozwijanie różnorodnych strategii słuchania,

Sposoby osiągania celów:

  • testy ze słuchania

Pisanie

Cele kształcenia:

  • wprowadzenie do różnych form i typów tekstów: opis, opowiadanie, list
  • tworzenie tekstu,
  • rozwijanie umiejętności tworzenia poszczególnych form

Sposoby osiągania celów

  • tworzenie poszczególnych form (na zajęciach i w domu)
  • prezentacje multimedialne
  • pisanie prac na wybrane tematy

Czytanie

Cele kształcenia:

  • czytanie ze zrozumieniem ogólnego znaczenia tekstu (czytanie ze zrozumieniem szczegółowych informacji i komunikatów),
  • rozszerzenie zasobu posiadanego słownictwa

Sposoby osiągania celów

  • czytanie ze zrozumieniem i analizowanie różnorodnych tekstów pochodzących z podręczników, czasopism, gazet, stron internetowych, itp.)
  • wykonywanie ćwiczeń rozwijających umiejętność czytania ze zrozumieniem: uzupełnianie luk, dopasowywanie.