Akademia Języka Angielskiego Perfect - Rabka - Zdrój

Akademia Języka Angielskiego Perfect 34-700 Rabka-Zdrój
ul. Podhalańska 4
tel. (0 18) 26 76 894
tel. 601 175 624
Sekretariat czynny: pn. - pt. w godz. 8.00-17.00 Kontakt z nami

Strona główna » Metody nauczania

Metody nauczania

„...Lekcje, wychowanie są sztuką; nauczyciel powinien być osobowością artystyczną. Dopiero wówczas, gdy będziemy traktowali go jako artystę i pozwolimy mu działać jak artyście, to zostaną usunięte te miejsca zła, które po dzień dzisiejszy wypełniają szkołę…”

/Rudolf Steiner/

Organizowane przez nas kursy nastawione są na wszechstronny rozwój wszystkich sprawności językowych, tj. pisania, mówienia, słuchania, czytania.

Lektorzy organizują podczas zajęć gry, zabawy komunikacyjne, debaty, Quizy i na bieżąco korygują błędy słuchaczy.

Ze względu na potwierdzoną skuteczność , stosujemy m. in. metodę komunikatywną (communicative language teaching – CLT ) – postać eklektyczna – łącząca elementy metod konwencjonalnych i niekonwencjonalnych oraz techniki wypracowane przez wcześniejsze metody.

Metoda obejmuje rozwijanie czterech sprawności językowych:

Komunikacja - swobodne wyrażanie myśli, prowadzenie konwersacji, wypowiadanie się na wskazane tematy, inscenizowanie scen z życia codziennego, wzbogacanie słownictwa
Rozumienie ze słuchu - rozumienie wypowiedzi utrwalonej na taśmie, rozmowy telefonicznej, programów telewizyjnych i filmów
Rozumienie tekstu czytanego - poprawne czytanie ze zrozumieniem tekstu pisanego, wyszukiwanie określonych informacji w podanych materiałach,
Pisanie - poznanie różnych form wypowiedzi pisemnej, np. list, notatka, referat, rozprawka, przyswojenie poprawnej pisowni pod względem gramatycznym i stylistycznym, poszerzenie wiedzy leksykalno - gramatycznej.

Wybór technik jest uzależniony od osobistych predyspozycji, poziomu językowego i wieku słuchacza oraz celu kursu i celu danej lekcji.

W czasie zajęć wykorzystywane są różnorodne materiały, pomoce wizualne, kasety audio i video, tablica interaktywna. Praca uczniów organizowana jest na wiele sposobów: praca indywidualna, w parach, w grupach, debaty, projekty, prezentacje, etc.