Akademia Języka Angielskiego Perfect - Rabka - Zdrój

Akademia Języka Angielskiego Perfect 34-700 Rabka-Zdrój
ul. Podhalańska 4
tel. (0 18) 26 76 894
tel. 601 175 624
Sekretariat czynny: pn. - pt. w godz. 8.00-17.00 Kontakt z nami

Strona główna » Zadania domowe

Zadania domowe

W procesie nauczania języka obcego zarówno czynności nauczyciela jak i ucznia, łączą się w jedną nierozerwalną całość, stanowiącą uporządkowany łańcuch ogniw lekcyjnych, poświęconych opracowaniu określonego materiału nauczania.

Praca domowa ucznia stanowi integralną część procesu dydaktyczno – wychowawczego. Dopiero w połączeniu z pracą domową lekcja tworzy pełną jednostkę procesu nauczania.

Nasi lektorzy planują pracę domową zintegrowaną z lekcją, zadają zadania do samodzielnego wykonania i sprawdzają ich realizację.

To ważny etap przygotowawczy do samokształcenia, który stwarza bardziej swobodne możliwości samodzielnego zainteresowania się rzeczywistością i rozwijania własnych zamiłowań (także językowych).

W praktyce nasza szkoła dużą wagę przywiązuje do zadań domowych ucznia, ponieważ zadania tego typu stwarzają ogromne możliwości: dla uczniów są sprawdzianem ich kompetencji, sposobem prezentacji i autoprezentacji oraz samooceny, dla lektorów zaś są okazją do wyzwalania postaw kreatywnych.

Bierne uczestniczenie w zajęciach, nie odrabianie prac domowych,
to strata Twojego czasu i pieniędzy.